Att anordna pubkvällar eller matservering är ett ofta lönsamt sätt att få in pengar till föreningar och ideella organisationer. Men det finns en rad saker man bör tänka på och regler som ska följas för att allt ska ske helt lagligt.

Om man exempelvis vill anordna en pubkväll eller en slags dans för att tjäna pengar så finns det en del att tänka på innan.För det första måste man alltid ansöka om tillstånd om alkohol ska serveras. Det är betydligt lättare att få detta tillstånd om festen är för enbart föreningens medlemmar då det i detta fall klassa som ett slutet sällskap. Detta i motsats mot exempelvis en pub eller restaurang som är helt offentlig.

Att ansöka om rättigheten att servera alkohol till ett slutet sällskap sker via kommunens hemsida. Tillståndet går att ansöka per år, en viss tidsperiod eller för ett enda tillfälle.

Några av de regler som gäller kring tillfälligt alkoholtillstånd är:

  • Medlemskap får inte tecknas vid dörren. (Ett tidigare sätt att kringgå krav på medlemskap)
  • Antalet som är medlemmar får inte vara för stort i förhållande till orten. Skulle exempelvis 80 % av en tätorts befolkning vara med i samma förening klassas det inte längre som ett slutet sällskap.
  • Arrangören ska veta vilka som deltagit i festen. Vanligtvis genom en deltagarlista.

Komplett lista på vad som gäller finns på kommunens hemsida.

En annan sak som man måste följa är de bestämmelser som finns för den lokal som festen ska anordnas i. Många gånger anges det på en dörr, eller direkt innanför dörren på väggen, hur många personer som samtidigt får vistas där inne. För att på ett kontrollerat och säkert sätt kunna hålla detta antal är det en fördel om en ordningsvakt eller entrévärd står och räknar in- och utpasserande. Det finns däremot inte någon lag på att ordningsvakt måste finns vid dessa tillfällen.

När det kommer till skattfrågan är ideella föreningar generellt befriade från att betala skatt på de inkomster de får vid t.ex. fikaförsäljning och annat. Däremot måste försäljningen ha ett naturligt samband med föreningen. Om en kväll anordnas då hela föreningen samlas och äter mat är det en gemenskap som har med förenings intresse att göra. Då behöver inte skatt betalas på intäkterna. Det samma om intäkterna kommer från klassiska saker som genomförs för att få in pengar till förenings aktiviteter. Det är t.ex. bingo, loppis, basarer och liknande. Skulle däremot en fotbollsförening börja köpa och sälja bilar i stor omfattning och hävda att detta genomförs för att få mer pengar i föreningens kassa är risken stor att skatteverket kommer att reagera.